Handelsbetingelser

Leverandør
Steensbeckfoto.dk
V/ Jesper Steensbeck

Frejasvej 65
6840 Oksbøl

Bank
Andelskassen Varde

Registrerings nr.  7729

Konto nr.           4019482
Forretningsbetingelser:
Nedenstående Forretningsbetingelser finder anvendelse mellem kunder og Steensbeckfoto i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom imellem parterne.

Priser:
Forud for et samarbejde udregnes et tilbud, ud fra et beskrevet projekt.
Udover den tilbudte pris er Steensbeckfoto berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstra billeder der er produceret i forhold til antal billeder i tilbud
  • Ekstra arbejde i forhold til billedmanipulation i Photoshop

Levering:
Efter endt fotografering konverteres og vandmærkes billederne og sendes til kunden med henblik på udvælgelse af billeder til færdigbehandling.
Alt færdigbehandlet billedmateriale leveres i .jpg format via Wetransfer.com
Det er strengt forbudt at bruge det vandmærkede materiale til andet end udvælgelse, enhver misbrug af vandmærkede billeder vil blive bragt for en domstol.

Betaling:
Alle erhvervskunder har 8 dages betaling, faktura sendes normalt sammen med levering af de færdige billeder.

Steensbeckfoto forbeholder sig dog ret til, ved større ordrer hvor foto tiden løber over en længere periode, at fakturere løbende under projektet.

Alle private kunder betaler kontant efter endt fotosession.

Ejendomsret, forbehold, ophavsret mv.:
Efter levering af færdigproduceret materiale vil alle digitale negativer blive slettet, kun færdigbehandlede billeder udleveres.

Når billederne er leveret og fakturaen er betalt overdrages ejerretten til kunden. Steensbeckfoto forbeholder sig ret til at bruge billederne i vores markedsføring  på www.Steensbeckfoto.dk på en ikke krænkende måde.


Anden brug af materialet skal godkendes af kunden.

Sikring af dine billeder og video:

Steensbeckfoto har mulighed for at sikre dine billeder, således du, eller dine samarbejdspartnere altid kan henvende jer og få billederne
udleveret i ønsket kvalitet/formater hvis de går tabt i din database.

Backup til erhverv:

Steensbeckfoto har mulighed for at tilbyde backup af jeres billedmateriale produceret hos os.
En backup konto med ubegrænset lagerplads koster kr. 495,- pr. år

Opretter du backup hos Steensbeckfoto, overføres fremtidige billeder automatisk til backuppen
Bestiller du ikke Backup hos Steensbeckfoto, opbevarer vi dine billeder i 30 dage fra leveringsdato.

Steensbeckfoto kan ikke stilles til ansvar for tredieparts håndtering af data og evt. tab af materiale.

Backup til private:

Steensbeckfoto har mulighed for at tilbyde backup af jeres billedmateriale produceret hos os.
En backup konto med 5 GB lagerplads koster kr. 150,- pr. år

Opretter du backup hos Steensbeckfoto, overføres fremtidige billeder automatisk til backuppen
Bestiller du ikke Backup hos Steensbeckfoto, opbevarer vi dine billeder i 30 dage fra leveringsdato.

Steensbeckfoto kan ikke stilles til ansvar for tredieparts håndtering af data og evt. tab af materiale.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem Steensbeckfoto og en kunde afgøres efter dansk ret, og kan alene indbringes for domstole i Esbjerg efter retsplejelovens regler.